Tuulipuistojen rakentaminen

TMV Service on vastannut Pajukosken 9x3,3 MW sekä Kytölän 6x3,3 MW tuulipuistojen kehittämisestä, suunnittelusta, projektijohtamisesta sekä valvonnasta yhteistyössä voimalaitoksen omistajien organisaation kanssa. Vuonna 2015 rakennettavien hankkeiden investoinnit ovat yhteensä lähes 90 M€. Henkilöstöllämme on laaja kokemus eri tuulivoimalaitteista, maanrakennus, ja rakennustöistä, tuulivoimalaitosten kasauksesta, nostoista sekä käyttöönotosta. Tarjoamme voimalaitoksen omistajalle palveluita hankkeiden eri vaiheisiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

suunnitteluprojektijohto ja valvontatoimitukset
ecm tai epc
 • Esisuunnittelu
 • Layout
 • Sähkösuunnittelu
 • Kaavoitus
 • Mittaukset
 • Tuotantolaskelmat
 • Kustannuslaskenta
 • Laitevalinnat
 • Tekniset speksit
 • Urakkaohjelma
 • Laitteiden kilpailuttaminen
 • Töiden kilpailuttaminen
 • Rakennustöiden valvonta
 • HSEQ valvonta
 • Käyttöönotto
 • Loppudokumentointi
 • Sähköasemat
 • Voimajohdot
 • Jakeluverkko
 • Perustukset
 • Nostoalustat
 • Tiet
 • Maanrakennustyöt
 • Rakennustyöt