Ylivieska Pajukoski II

1. Hankkeen esittely : TM Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston laajennusta Ylivieskan kaupungin Pajukosken alueelle.  Pajukosken alueelle on rakennuttu yhdeksän tuulivoimalaa 2015 aikana Pajukoski I tuulipuistoon.
Pajukoski  II  -tuulivoimapuisto  kattaa  noin 2000  hehtaarin  laajuisen  alan  kuusi kilometriä  Ylivieskan  keskustasta  etelään  ja  kuusi kilometriä Sievin  keskustasta  koilliseen.  Tuulivoimapuisto sijoittuu  Ylivieskan  seurakunnan  ja  yksityisten maanomistajien maille.  Pajukoski II tuulivoimapuiston hankealue on pääosin rakentamatonta metsätalousaluetta.  

Tuulivoimaloiden tekniikan kehittymisen myötä hankesuunnitelmaa ollaan päivittämässä. Päivitetty suunnitelma käsittää kahdensantoista tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 280 metriä. Tuulivoimapuiston sähköntuotanto on suunniteltu liitettävän sähköverkkoon maakaapelilla tai ilmajohdolla.  Tuulivoimapuiston tuottama energiamäärä on vuodessa noin 320 GWh, joka vastaa noin 64 000 kotitalouden vuosikulutusta. *

*Tuulipuiston tuottama energia­määrä on suhteutettu kotitalouden 5 000 kWh vuosittaiseen energiankulutukseen.

2. Hankkeen hyödyt kunnalle: Tuulivoimapuisto tuottaa kiinteistöveroa kunnalle noin 400 000 euroa vuodessa. Tuulivoimapuiston käyttöikä on noin 30 vuotta, jolloin kiinteistöveroa kertyy käyttöaikana noin viisi miljoonaa euroa. Hankkeen rakennusaikana investoinnista jää talousalueelle noin kaksikymmentä miljoonaa euroa ja sen jälkeen vuositasolla arviolta 2,4 miljoonaa euroa. Tuulivoimapuiston käyttämästä alueesta maksetaan maanvuokraa vuositasolla noin 200 000 euroa.*

*Kiinteistöveron määrä ja voimalan käyttöikä perustuvat tuulivoimayhdistyksen  www.tuulivoimayhdistys.fi arvioihin, investointien määrä talousalueelle perustuu Ylivieskan Pajukoski I:n toteutuneisiin kustannuksiin


Lisätietoja

Kim Tahkoniemi                                          Jorma Kivi

+358 45 7731 2540                                    +358 50 316 3031

kim.tahkoniemi@tmvservice.fi                   jorma.kivi@tmvservice.fi