Ylivieska Hirvineva

TM Voima tehnyt alustavat selvityksen Hirvikankaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon. Alue sijoittuu Ylivieskan Säilynperästä noin 5 km pohjoiseen.  Alustavissa selvityksissä on selvitetty alueen lähellä olevat luontokohteet sekä kulttuurikohteet ja historiallisesti arvokkaat kohteet sekä olemassa olevien kiinteistöjen sijainti ja käyttötarkoitukset. Alueelle suunnitellaan maksimissaan 4 tuulivoimalaa. Alueella on tehty vuokrasopimuksia ja lisäksi alustavaa hankeideaa on esitelty Ylivieskan kaupungille. Hankealueen kehittämisessä pyritään kasvattamaan edelleen etäisyyttä kiinteistöihin, jotta tuulivoiman vaikutukset olisivat pienemmät. TM Voima Oy selvityksissä Kalajokilaakson tuulisuus on hyvä tuulivoiman kehittämiselle. Seuraavaksi hanketta esitellään ELY-keskukselle sekä aloitetaan tuulimittaukset.

Lisätietoja

Kim Tahkoniemi                                                                    

+358 45 7731 2540                                                       

kim.tahkoniemi@tmvservice.fi