Alavieska Tolosperä

TM Voima selvittää Alavieskan kunnassa Tolosperän alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon. Alustavissa selvityksissä on selvitetty alueen lähellä olevat luontokohteet sekä kulttuurikohteet ja historiallisesti arvokkaat kohteet sekä olemassa olevien kiinteistöjen sijainti ja käyttötarkoitukset. Alue sijoittuu Alavieskan ja Merijärven kuntien rajalle. Alueelle suunnitellaan noin 6 voimalan tuulipuistoa. Alueella on tehty vuokrasopimuksia ja lisäksi alustavaa hankeideaa on esitelty Alavieskan kunnalle. TM Voima on mitannut Alavieskassa 2012 lähtien tuulisuutta, ja mittausten perusteella tuulisuus on hyvä tuulivoimatuotannolle. Hankealueelle soveltuu parhaiten 3 – luokan tuulivoimalat, jotka on suunniteltu maksimissaan 7,5 m/s keskituulelle. TM Voima on pyytänyt ELY-keskukselta lausuntoa YVA:n tarpeellisuudesta.

Lisätietoja

Kim Tahkoniemi                                                                    

+358 45 7731 2540                                                      

kim.tahkoniemi@tmvservice.fi