TMV Line tarjoaa 110 kV voimajohtojen rakentamisen ja uudistamisen palveluita.

Voimajohtopalvelut käsittävät 110 kV voimajohtojen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon.

TMV Service -konsernin muut yhtiöt täydentävät palvelukokonaisuuttamme.

Lisätietoja voimajohtopalveluistamme saat ottamalla yhteyttä:

Ville Malkamäki, ville.malkamaki@tmvline.fi, +358 44 425 2444

Kim Tahkoniemi kim.tahkoniemi@tmvoima.fi, +358 45 7731 2540