Uusiutuvan energian yhtiö OX2 on solminut yhteistyösopimuksen TMV Green Oü:n kanssa yhteensä noin 500 megawatin maatuulivoimahankkeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta Viroon.

14.04.2022

”Yhteinen tavoitteemme on lisätä Viroon sekä puhdasta energiaa että energiaomavaraisuutta. Tällä hetkellä pyrimme maanomistajien ja kuntien kanssa löytämään tuulivoimalle sopivia hankealueita. OX2:n mukaantulo varmistaa, että meillä on käytössämme alan viimeisin teknologiaosaaminen ja pystymme varmistamaan hankkeiden rahoituksen sekä resurssoinnin kaikissa hankevaiheissa”, toteaa TMV Greenin toimitusjohtaja Kim Tahkoniemi....
https://www.ox2.com/fi/ox2-laajentaa-toimintaansa-viroon/