TMV-yhtiöiden rakentama Jylkkä-Pahkamaa 2x110kV-voimajohto käyttöönotettu maaliskuussa 2022

14.04.2022

 

   

Vestas Wind Systems A/S tilasi joulukuussa 2020 TMV Line Oy:ltä Jylkkä-Pahkamaa 2 x 110kV-voimajohdon rakentamisen kokonaistoimituksena. Voimajohdolla liitetään Mutkalammin tuulipuisto kantaverkkoon. Mutkalammin tuulipuisto on valmistuessaan Suomen suurin tuulipuisto.  (linkki https://mutkalampi.fi/)

31 kilometrin pituinen projekti käynnistyi suunnittelutöillä marraskuussa 2020. Jotta hankkeen ennakoidusta varsin tiukasta rakentamisaikataulusta pystyttiin pitämään kiinni, suunnittelutyöt aloitettiin jo ennen projektin varmistumista.

Urakkaan kuului myös johtoaukean puuston poisto, joka saatiin aloitettua heti sopimuksen varmistuttua joulukuussa 2020. Varsinaiset rakentamistyöt maastossa alkoivat perustustöillä, nekin jo heti tammikuussa 2021. Työt etenivät suunnitellusti ja puusto oli kokonaan kaadettu maaliskuussa 2020 ja perustustyöt valmistuivat paikalla valettujen perustusten osalta huhtikuussa ja kokonaisuudessaan kesäkuussa 2021. Pylväät saapuivat työmaalle kesällä 2021 ja pylvästyöt etenivät suunnitellusti. Johdintyöt päästiin aloittamaan elokuussa ja ne valmistuivat noin kuukautta ennen määräaikaa helmikuussa 2022.

Projektin sujumisen aikataulun suhteen etuajassa varmisti huolellinen etukäteissuunnittelu, resurssien optimointi sekä hyvän rakentamistalven 2021 hyödyntäminen.

Voimajohtoprojekti on Mutkalammin tuulipuistoprojektin kriittisimpiä työvaiheita. Voimajohdon valmistuminen määrittää tuulipuiston rakentamisen seuraavan vaiheen, tuulivoimaloiden pystyttämisen aloittamisen.

TMV Line Oy:lla on käynnissä useita 110 kV-rakentamishankkeita, muun muassa Pohjois-Karjalassa, Imatralla, Etelä-Pohjamaalla ja Oulun seudulla.


Lisätietoja:

Projektipäällikkö 
Toma Karkkulainen  toma.karkkulainen@tmvline.fi    +358 40 5374131