TMV toteuttaa Fingrid Oyj Imatran voimajohtojärjestelyt

12.09.2019

 

 

Fingrid Oyj uusi 1920-luvulla rakennetun Imatran 110 kV sähköaseman ja voimajohtoliitännät 2019-2020 aikana. Rakentaminen tapahtuu pääosin Imatrankosken kansallismaiseman alueella. TMV on valittu toimittamaan hankkeeseen voimajohtotyöt. Hankkeessa rakennetaan Suomen painavin voimajohtopylväs reilut 100.000 kg sekä muut tarvittavat pylväät ja porttaalit. Toimitukseen kuluu isojen valuperustusten tekeminen sekä tarvittavat paalutukset.

Fingrid Oyj. on tehnyt pylväiden sekä perustusten suunnittelun osana alueen yleissuunnittelua ja luvitusta. Lisätietoja hankkeesta

https://www.imatra.fi/sites/default/files/atoms/files/Liite%202%20Imatran%20sähköasema.pdf

Lisätietoja TMV:n Imatran voimajohtourakasta:

Jani Rintala +358444252052 jani.rintala@tmvline.fi

Jarkko Nevalainen +358505274623 jarkko.nevalainen@tmvline.fi