TMV Line Oy ostaa Vattenfall Service Finland Oy:n sähköverkkojen urakointiliiketoiminnan

03.08.2020

TMV Line Oy ostaa Vattenfall Service Finland Oy:n sähköverkkojen urakointiliiketoiminnan

 

Ylivieskalainen TMV Line Oy on ostanut Vattenfall Service Finland Oy:n sähköverkkojen urakointiliiketoiminnan liiketoimintakauppana. Kaupassa kymmenen henkilöä sekä voimajohtorakentamiskalusto siirtyvät TMV:lle 3.8.2020 alkaen. TMV:n henkilöstömäärä kasvaa kaupan jälkeen yli 50:een henkilöön ja vuoden 2020 liikevaihto tulee olemaan yli 20 miljoonaa euroa.

 

Uusi kokonaisuus vahvistaa TMV-yhtiöiden kykyä tarjota 110-400 kV voimajohtohankkeita. Yrityskauppa luo erinomaisen perustan projektien läpimenon nopeuttamiselle sekä parantaa yhtiöiden kykyä toimittaa suurempia kokonaisuuksia.

 

TMV-yhtiöiden tavoitteena on kehittää palvelutarjontansa kattamaan myös 400 kV sähköverkkojen rakentamispalvelut. Tämä kauppa vahvistaa yhtiön resursseja kaikilla voimajohtorakentamisen osa-alueilla. Energiatuotannon ja energian siirron tulevaisuudessa on nähtävissä iso muutos: alue- ja kantaverkon siirtokyvyn riittävyys on erityisen tärkeää, koska tuotanto tulee olemaan entistä hajautetumpaa ja tuotannon nopeat vaihtelut tulevat olemaan isoja.

 

TMV on kehittänyt alue- ja kantaverkkorakentamistapalveluita asiakkaiden vaatimusten ja tarpeiden mukaisesti vuodesta 2015 alkaen. Yhtiön voimajohtotöiden tämänhetkinen tilauskanta on 25 M€ ja toimitusten asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Jatkamme investointeja henkilöstön kehittämiseen ja erikoiskoneisiin, jolloin voimme varmistaa projektien läpimenon tilaajien laadullisten tavoitteiden mukaisesti. Emme halua toimia pelkästään projektijohto-organisaationa, vaan haluamme erottua osaavalla ja innostuneella henkilöstöllämme sekä erikoisosaamisellamme.

 

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja                           Kim Tahkoniemi    04577312540                    kim.tahkoniemi@tmvoima.fi

Myynti- ja hankintapäällikkö       Jarkko Nevalainen 0505274623                      jarkko.nevalainen@tmvline.fi