Pajukosken tuulivoimalat käyttökunnossa

15.12.2015

Pajukosken tuulipuiston rakentaminen käynnistyi syyskuussa 2014, rakennustyöt ja sähköistys valmistuivat 31.8.2015. Voimalaitoksien, 9 kappaletta Vestas V126, asennustyöt alkoivat 06/2015. Kaikki voimalat ovat tuottaneet sähköä 09/2015 alkaen valtakunnan 110kV sähköverkkoon. Käyttöönoton jälkeen Pajukoskella on pääasiassa tehty maisemointi- ja viimeistelytöitä sekä voimalaitosten käytönaikaista kunnossapitoa.

Tuulivoimalan rakentamisen valvonnasta on vastannut TMV Service Oy, rakentamisen aikana työmaalla on ollut parhaillaan yli 100 henkilöä useasta yhtiöstä. Rakennustöistä ja sähköistyksestä on vastannut Suomen Maastorakentajat Oy. Voimaloiden asennuksen ja nostojen aikana työmaalla työskenteli keskimäärin 30 henkilöä. Voimalaitoksen toimituksesta, asennuksista ja nostoista vastasi Vestas Finland Oy. Rakentaminen on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa, työmaalla ei ole tapahtunut yhtään vakavaa poissaoloja vaatinutta työtapaturmaa. Kokonaisuutena kaikki urakoitsijat huomioivat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat erinomaisesti koko rakentamisen ajan.

Voimalaitosten kunnossapidosta vastaa Vestas Finland Oy, kunnossapito hoidetaan pääosin Kalajoen ja Ylivieskan toimipisteistä.

Pajukosken tuulivoimapuiston omistavat Taaleritehdas sekä saksalainen reconcept GmbH.

Lisätietoja:

Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy / Pauli Maaninka

reconcept GmbH / Christopher Deren

TMV Service Oy / Jukka Roponen