Kukonahon ja Puutikankankaan tuulipuistoalueille asennettu 140 metriä korkeat mittausmastot

10.04.2019

Kukonahon ja Puutikankankaan tuulipuistoalueille asennettu 140 metriä korkeat mittausmastot

TM Voima Oy jatkaa tuulivoimahankkeiden kehittämisestä aktiivisesti. Tavoitteena on lisätä kotimaista päästötöntä energiatuotantoa. Nivalan Kukonaho ja Sievissä Puutikankaan tuulipuistot on tarkoitus toteuttaa ilman valtion tukea. TM Voima Oy kehittämien tuulipuistoalueiden tuulimittaukset on suoritettu 2013-2015 käyttäen peräkärryn päällä olevaa sodar mittauslaitteistoa. Laitteen mittaustarkkuus on huono ja  tavoitteena on saada tarkemmat tulokset . Mastot ovat väliaikaisia ja mittauksia tehdään vähintään 12 kuukautta mahdollisesti 24 kuukautta. Masto-osien asennus toteutettiin helikopterilla, jotta mastopaikalla ei tarvinnut tehdä nosturille soveltuvaa tietä. Tavoitteena on, että Tuomiperän tuulipuistoalueelle asennetaan väliaikainen mittausmasto kesän 2019 aikana.

Lisätietoja:

Jorma Kivi                                  050 316 3031                                                                                                         

Kim Tahkoniemi                       045 7731 2540