Fingrid Oyj ja Elenia Oy ovat tilanneet Pysäysperän 220/110 kV voimajohtoliitäntöjen rakentamisen TMV Line Oy:ltä

23.08.2021

TMV Line Oy rakentaa voimajohtomuutokset, joiden myötä olemassa olevat voimajohdot käännetään Fingrid:in Pysäysperän uuteen 400/110 kV sähköasemaan Haapajärvellä. Hankkeeseen sisältyy seitsemän voimajohdon liittäminen Pysäysperän sähköasemaan sekä  tarvittavat muutokset Nivalan sähköasemalla.

Perustusten rakentaminen aloitetaan loppuvuonna 2021 ja pääosin rakennustyöt tehdään kevään ja kesän 2022 aikana. Kokonaisuudessaan projekti valmistuu syksyllä 2022.

Pysäysperän investoinnit mahdollistavat alueelle rakennettavan tuulivoiman liittämisen kantaverkkoon.

Lisätietoja

Jarkko Nevalainen +358 5052 74623             jarkko.nevalainen@tmvline.fi

Jani Rintala +358 44 425 2052                        jani.rintala@tmvline.fi