EPV Tuulivoima Oy Metsälän tuulipuiston 110 kV voimajohto on otettu käyttöön

24.10.2016

    

            Lisätietoja:

            Ville Malkamäki                                                                      Jani Rintala
            044 425 2444                                                                         044 425 2052
            ville.malkamaki@tmvline.fi                                                   jani.rintala@tmvline.fi