TM Voima -konsernin yhtiöt ovat mukana rakentamassa, korjaamassa ja ylläpitämässä sähköverkkoja ja energia-infrastruktuuria. Uudistustarve on mittava, sillä iso osa verkoista ja jakelutekniikasta on useiden kymmenien vuosien ikäistä. Samaan aikaan rakennetaan uusiutuvan energian hyödyntämisen kapasiteettia, jossa olemme myös johtavia asiantuntijoita.

TM Voima -konsernissa toimivat TM Voima Oy, TMV Service Oy, TMV Line Oy sekäTMV Power OÜ ,

Teemme uudistavaa yhteistyötä kehityshakuisten energia- ja verkkoyhtiöiden kanssa. Yhteinen tavoitteemme on luoda parempaa tuottoa heidän energiainfraan tehdyille sijoituksilleen sekä turvata infran luotettavuus.

TM Voima -konsernin yhtiöt palvelevat kantaverkkoyhtiöitä, alueverkkoyhtiöitä sekä jakeluverkkoyhtiöitä, palveluyhtiöitä ja muita energia-alan toimijoita.

Infrapalveluihimme kuuluvat projektijohto, konsultointi ja suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

Uusiutuvan energian palveluitamme ovat projektijohto, konsultointi ja suunnittelu, luvitus, rakentaminen ja käyttöönotto.

palveluyhtiötTuulivoimahankeyhtiöInvestointiyhtiö
 • TMV Service Oy
 • TMV Line Oy
 • TMV Power OÜ
 • TM Voima Tuomiperä Oy
 • TM Voima Kukonaho Oy
 • TM Voima Pajukoski II Oy
 • TM Voima Tolosperä Oy
 • TM Voima Hirvineva Oy
 • TM Voima Puutikangas Oy
 • TM Voima Rahkola Oy
 • TM Voima Invest Oy

Laatu ja turvallisuus

Laatusertifiointi (ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -järjestelmät) kattaa kaikki TM Voima -konsernin yhtiöt kesäkuusta 2015 alkaen.

Turvallisuus on olennainen osa laadukasta toimintaa. Me TM Voima -konsernissa noudatamme kaikessa toiminnassamme työturvallisuuslain ohjeita ja määräyksiä.

Visio 2020

Energia-infran ja –verkkojen uudistamisessa ja rakentamisessa TM Voima -konserni nousee nopeasti kärkinimien joukkoon. Haluamme edistää energia-alan kehittymistä kaikin tavoin, koska energiatoimiala ja siihen liittyvät palvelut ja innovaatiot tarjoavat paljon kasvumahdollisuuksia erityisesti Suomessa. Kasvua luovat sekä alan laadukas koulutus että nopeasti kehittyvä energiamarkkina ja energiatehokkuuden osaaminen.

Energiamarkkinoiden monipuolistuminen vähentää Suomen riippuvuutta tuontienergiasta. Hajautettu energiantuotanto tarjoaa elinkeino- ja työmahdollisuuksia myös harvaan asutuilla seuduilla. TM Voima toimii energia-infran konsulttina, rakentajana ja ylläpitäjänä, joka tuottaa hyötyjä kaikille sidosryhmille.

Lisätietoa ja näkemyksiä energia-alasta